Tunay nga na napakabuti Niya
Dahil lahat ng kailangan ko, ipinagkaloob Niya
Di Siya nagsasawang mahalin ako
Kahit na ano pa man ang aking pagkatao.

Noon, wala akong pakialam sa Kanya
Lumapit man Siya, ‘di ko Siya iniinda
Noong ako’y nagkaproblema, naroroon pa rin Siya
Di Niya ako hinayaan na kayanin ang lahat ito nang mag-isa.

Jesus and others

Noong panahong kailangan ko ng pera, bigla na lang na padadalhan Niya ako
Ng mga taong handang magbigay at tumulong para sa mga pangangailangan ko
Kapag kailangan ko ng kaibigan, di Siya nagsasawang sa tabi ko ay umupo
Kahit na ang tangi lang Niyang gagawin ay makinig sa aking mga kwento.

Minsan nga, naiisip ko, sa lahat ng aking nagawa
Naging mabuti bang talaga ako sa Kanya?
O kaya nama’y baka ginagawa ko lang Siyang sandalan
Sa tuwing ako’y may problema at nangangailangan lang ng kakwentuhan.

Buti na lang at mayroong nakapagsabi sa akin
Na walang hanggan daw ang pagmamahal Niya sa atin
Kung sakali mang Siya’y aking tanggapin sa aking buong sistema,
Walang hanggang buhay naman daw ang ipinapangako Niya.

Nang ito’y aking malaman, di ko ito agad tinanggap
Sabi ko, aanhin ko ang mga ganitong salita kung ako pa rin ay naghihirap
Mahirap maniwala kung di mo pa ito nakikita
Lalo na kung tipong imposibleng mabigyan ng solusyon ang bigat ng mga problema.

Sa paglipas ng panahon, ipinaramdam pa rin Niya sa akin
Kung gaano ako kahalaga sa Kanyang paningin
Kaya nga nang tanggapin ko Siya bilang bahagi ng aking kabuuan
Naramdaman kong ‘di ko lang Siya sandalan, kaibigan o karamay
Siya rin pala ay pwede kong maging isang maunawain at mapagmahal na tatay.

May mga pagkakataon na tinuturuan Niya ako ng leksyon
Kapag alam Niyang ako’y nalalayo na sa Kanyang intensyon
Natutunan kong mas makakabuti kung Siya’y aking susundin
Dahil wala Siyang ibang hinangad kundi ang ako’y mapabuti sa Kanyang piling.

Ngayon nga, nagpapasalamat ako sa ating Diyos Ama
Sapagkat kung hindi dahil sa Kanya, malamang ako ngayo’y napasama
Ganoon din ang plano Niya sa buhay ng bawat isa sa inyo
Dahil nga sa katotohanang mahal na mahal Niya tayo.

Jesus only

This is a poem I’ve written way back during my college days and up to now, my situation still coincide with its message. Whether I’ve written this poem in English or Filipino, its message of God’s love is still eternal whatever our situation may be.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s